Ako a kde by mali byť vrecká s BIOROCK médiami likvidované?

BIOROCK odpoveď:

Médiá sú na minerálnej báze, je to inertný materiál, ktorý sa časom nezhoršuje a zachováva si svoje vlastnosti. Ak je systém udržiavaný a primerane využívaný, ich priemerná životnosť je 10 rokov.

Avšak, ak je systém údržby zanedbaný a náhodné znečistenia majú vplyv na účinnosť čistenia čistiarne, bude nevyhnutné takmer určite vymeniť vrecká s médiami.

Odporúčame, aby ste si vyžiadali služby nášho odborníka, ktorý nahradí vrecká novými a súčasne má povolenie pre nakladanie s odpadmi v súlade s miestnymi predpismi a normami.

To je inertný anorganický odpad, ktorý po spracovaní organických znečisťujúcich látok je plne recyklovateľný. Môže byť uložený na skládke odpadov "N".

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba