Musí byť inštalovaný veterný, alebo elektrický odťahový ventilátor pre zaistenie vetracích systémov

BIOROCK odpoveď:

Voľba typu odťahového ventilátora závisí od vybavenia a od situácie v mieste inštalácie:

Pre odstránenie fermentačného plynu z primárnej nádrže: ventilačná sieť bude vybavená statickým odťahovým ventilátorom alebo veterným odťahovým ventilátorom umiestneným minimálne 40 cm nad hrebeňom budovy a najmenej 1m od okien, alebo akýchkoľvek iných systémov vetrania. Bioreaktor je potrebné vetrať oddelene od primárnej nádrže pomocou odťahového veterného ventilátora rovnako umiestneného nad hrebeňom budovy.

Elektrická ventilácia je nutná iba v prípade problémov zabezpečenia účinného prúdenia vzduchu (pretrvávajúce pachy, neuspokojivú účinnosť čistenia). V deviatich z desiatich prípadov, prítomnosť zápachu naznačuje nedostatok vetrania, alebo zlé rozloženie vetracieho potrubia.

Pre inštaláciu odporúčame použitie veterného odťahového ventilátora, aby sa zabránilo nepríjemným prekvapeniam v prípade nedostatočného vetrania.

Keď je ventilačný systém primárnej nádrže nedostatočný, prejaví sa to takmer okamžite pretrvávajúcim nepríjemným zápachom. Prúdenie vzduchu môže byť zlepšené inštaláciu veternej turbíny.
Keď ventilačný filter pracuje zle, nie je prítomný takmer žiadny zápach, ale sú vykazované nedostatočné hodnoty kvality vyčistenej vody na výstupe. Za účelom zabezpečenia dobrej účinnosti čistenia odporúčame veterný odťahový ventilátor nainštalovať vždy. Ak inštalačný technik potvrdí, že statický odsávací ventilátor bude stačiť (napríklad testom odťahu dymom), tak to nebude problém.
V každom prípade, ak však budeme povinní poskytovať servisné služby v rámci záruky, prvá vykonávaná kontrola sa bude týkať účinnosť ventilácie, a ak tá nie je efektívna, bude to musieť byť odstránené na náklady majiteľa.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba