BIOROCK MONOBLOCK systémy

Plug & Play riešenia čistenia domových odpadových vôd

Monoblok systémy sú určené pre vidiecke obydlia, stále obývané i sezónne obývané, ktoré nie sú pripojené k elektrckej sieti. Extrémne kompaktné čistiarne sú kompletne vopred zostavené a pripravené pre rýchlu inštaláciu. Monoblok čistiarne sú k dispozícii s 3000 litrovými alebo 2000 litrovými primárnymi nádržami a sú k dispozícii v pre gravitačný režim odtoku (nízky výtok), alebo s tlakovým elektrickým čerpaním (vysoký výtok).

BIOROCK malé systémy

Čistenie domových odpadových vôd

BIOROCK® ponúka kompletný rad kompaktných balených čistiarní odpadových vôd, ktoré sú dimenzované pre 6, 10, 15 a 30 EO (ekvivalentných osôb). Naše jednotky môžu byť kombinované, znásobované a tak zabezpečovať i väčšie objekty s násobkami počtu EO. (MULTIROCK Systémy).

BIOROCK Primárne nádrže

Primárne nádrže sú určené pre nštaláciu pred bioreaktor BIOROCK ako akumulačná časť čistiarní odpadových vôd.

BIOROCK ponúka širokú škálu primárnych nádží s kapacitou od 2000 do 15000 litrov. Kapacita môže byť zvýšená (znásobená), keď sú nádrže inštalované v sérii alebo paralelne.

Doplnky

Doplnky pre inštaláciu a údržbu systémov BIOROCK

BIOROCK ponúka kompletný rad voliteľných dielov pre inštaláciu a údržbu BIOROCK čistiarní odpadových vôd:

  • Nadstavce komínov pre hlbše uloženie čistiarní.
  • Kompaktné šachty pre odber vzoriek vyčistenej vody - bez spojov pre jednoduchú inštaláciu.
  • Kompaktné čerpacie šachty pre tlakové čerpanie vyčistenej vody - bez spojov pre jednoduchú inštaláciu.
  • Kompletné kity prečerpávacích zaradení s kvalitnými čerpadlami pre tlakové čerpanie vyčistenej vody.
  • Poklopy komínkov a čistiarní
  • Kotevné sady pre ukotvenie nádrží v miestach s vysokou hladinou spodnej vody.
  • Systémy pre násobenie kapacity čistiarní vyvinuté pre inštaláciu BIOROCK MULTIROCK Modular.