Môžu byť dva BIOROCK vetracie systémy napojené na jednu vetraciu šachtu spolu?

BIOROCK odpoveď:

Spojenie týchto dvoch vetracích kanálov nie je dovolené! 

Z bodu 4 návodu na montáž na strane 9 príručky, ako aj obrázkoy na stranách 17 a 18 toho istého manuálu (dodávaného s každým systémom) je úplne jasné, ako má byť odvetranie inštalované. Obidva vetracie kanály musia byť oddelené a inštalované v súlade s inštalačným návodom.

Elektrická ventilácia je nutná iba v prípade problémov so zabezpečením účinného prúdenia vzduchu (pretrvávajúce pachy, neuspokojivú účinnosť čistenia a pod.).

V deviatich prípadoch z desiatich prítomnosť zápachu naznačuje nedostatok vetrania, alebo zlé rozloženie vetracieho potrubia.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba