Môže byť systém inštalovaný na pozemku s vysokou hladinou spodnej vody?

BIOROCK odpoveď:

Bezenergetická čistiareň odpadových vôd BIOROCK je určená pre podzemnú montáž i pre umiestnenie v lokalite s vysokou hladinou spodnej vody i pre montáž nad úrovňou terénu.

Dodávame vhodné doplnkové vybavenie pre nadzemné inštaláciu i pre ukotvenie nádrží v prípade vysokej hladiny spodnej vody.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba