Suché WC

BIOROCK odpoveď:

V prípade používania suchých toaliet baktérie nemajú dostatok riediacej vody a preto sa organika rozkladá veľmi obtiažne. Naša záruka sa teda na kombináciu suchých toaliet s šedou vodou nevzťahuje.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba