Koľko kalu produkuje čistiareň?

BIOROCK odpoveď:

Objem produkovaného kalu je ovplyvnený tým, ako je čistiareň využívaná (veľkosť, časté preťaženie, druh odpadových vôd, bežná údržba a.t.ď.). Každá čistiareň je z toho pohľadu iná.

Odhadujeme, že pri inštalácii 0.5l / deň / EO bude produkovať 182,5 litrov na EO kalov ročne v prvom roku. V skutočnosti je to bližšie k 0,3l / EO / deň.

Objem produkovaného kalu sa znižuje počas prvých niekoľkých rokov. Obvykle po 4. alebo 5. roku činnosti, zvyškový objem sa zníži o 40%.

Pri odkaľovaní primárnej nádrže (zvyčajne 1 x za 2 roky), je potrebné ponechať niekoľko centimetrov kalu na dne nádrže, lebo baktérie, ktoré rozkladajú kal sú špecifické a trvalo by dlhú dobu pokiaľ by sa znova naakumulovalo potrebné množstvo baktérií.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba