Prečo BIOROCK?

  1. Vývoj, inovácie, návrhy, inštalácie, servis v jednom
  2. Svetová trieda, rozmanitý a zohratý tím vedenia, ktorý sa skladá z odborníkov s lokálnymi a globálnymi odbornými znalosťami
  3. Zrelá a solídna finančná základňa
  4. Svetová sieť obchodných a odborných zástupcov
  5. Dohoda s globálnymi lídrami vo vlastnej krajine a regióne
  6. Dôraz na dodržiavanie najprísnejších celosvetových štandardov výroby so vzťahom k životnému prostrediu
  7. ISO 9001: 2000 Akreditácia