Priemery potrubí

BIOROCK odpoveď:

Vetranie systému musí byť vykonané veľmi starostlivo. Na jednej strane fermentačný plyn z primárnej nádrže musí byť odstránený a na druhej strane je dostatočné vetranie v BIOROCK bioreaktore základom pre úspešný priebeh biologického procesu.

Priemer vetracích potrubí uvedený v návode BIOROCK je 100 mm. To je európsky štandard, a to i z tohto hľadiska, že systém BIOROCK prešiel počiatočnými testami certifikácie a pôsobí aj v iných, neeurópskych krajinách.

Priemer 110 mm používaný zvyčajne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británii je minimálny. Ako prostriedok pre zabezpečenie plnej funkčnosti vetracieho systému, ale i kanalizačných potrubí nemali by byť aplikované žiadne 90 ° ohyby. Systém bude pracovať dokonale so 45 ° ohybmi i bez spádu. Priemer prívodov k čistiarni má byť zhodný prinajmenšom s priemerom potrubí vystupujúcich z budovy.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba