Koľko stojí výmena BIOROCK médií v čistiarni?

BIOROCK odpoveď:

Priemerná životnosť BIOROCK médií v čistiarni je 10 rokov - iba orientačne. Lehota je určená na zvýšenie povedomia užívateľov o nutnosti pravidelnej údržby BIOROCK systému.

Máme jednotky, ktoré sú v prevádzke už viac ako 20 rokov v severnej a strednej Európe, a stále pracujú veľmi dobre s originálnymi médiami. 

Médiá na minerálnej báze sú inertný materiál, ich vlastnsti sú stále, časom sa nezhoršujú.

Avšak, ak je systém údržby dlhodobo zanedbaný a náhodné znečistenie má vplyv na účinnosť čistenia, bude potrebné čo najskôr médiá vymeniť. Odporúčame, aby ste si vyžiadali služby od profesionálnej firmy alebo dodávateľa čistiarne. Náklady na výmenu médií sa v súčasnosti odhadujú na zhruba 250,- € za 6 EO systém.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba