BIOROCK bezenergetický čistiaci proces

Na začiatku surová odpadová voda vstupuje do primárnej nádrže, kde prebieha oddelenie a odbúravanie organických pevných látok (prvotné čistenie). Kal sa usadzuje v primárnej nádrži a predčistená voda prechádza odpadovým filtrom do bioreaktora BIOROCK jednotky, v ktorej prebiehajú osvedčené aeróbne procesy čistenia (sekundárne čistenie) a filtrácia (dočistenie).

V prípade potreby BIOROCK reaktor môže byť dodatočne priradený k existujúcemu tradičnému septiku alebo k existujúcej žumpe, čím je vylúčená potreba novej primárnej nádrže.

Postup inštalácie

Kliknite pre zväčšenie

Ako funguje príroda

V tradičných systémoch aktivovaného kalu (napr. SBR), elektrické prevzdušňovače alebo vzduchové čerpadlá, vháňajú  vzduch 12-24 hodín denne a tak zabezpečujú dostatok kyslíka v čistiarni, takže organizmy môžu prežiť a rozložiť bioodpad. Naše BIOROCK čistiarne pracujú bez akýchkoľvek elektrických alebo mechanických prevzdušňovačov. Využívajú na prevzdušňovanie bioodpadu prúdenie vzduchu - fyzikálny jav, tzv. "komínový efekt".

Uhlíková stopa

V mechanickom systéme čistenia pomocou vzduchových čerpadiel je proces čistenia energeticky náročný s vysokou uhlíkovou stopou. Prebytočný kal s nadmernou spotrebou kyslíka nekorešponduje s požiadavkami čistenia a s potrebnými hodnotami pre prevádzkový kal.

Aeróbne prirodzené okysličovanie BIOROCK® má uhlíkovú stopu veľmi nízku!

BIOROCK je bezpečný pre životné prostredie!

BIOROCK, najlepšia domová bezenergetická čistiareň odpadových vôd. 25 rokov záruka!