Manažment kvality

BIOROCK je držiteľom ISO 9001 od roku 2008 pre výrobu a predaj čistiarní odpadových vôd značky BIOROCK.

BIOROCK preberá zodpovednosť za produkty, čistiarenské technológie a bioreaktoroy vlastnej výroby. (Ak sú inštalované spôsobom inštalácie BIOROCK v súlade s montážnym a prevádzkovým postupom). V našich výrobných závodoch pracujeme s najvyššími štandardmi za stáleho využitia testov zabezpečenia kvality počas každej fázy výrobného procesu.

V takom prípade poskytujeme na výrobky záruku 15 rokov na všetky komponenty PE.