10 dôvodov, prečo si kúpiť čistiareň BIOROCK

BIOROCK s prírodou nebojuje, ale spolupracuje.....Preto ušetríte

 1. Šialene profesionálna
  Veľmi spoľahlivý proces čistenia. K dispozícii vysoký bezpečnostný faktor spoľahlivosti.
 2. Neelektrická - bezenergetická
  BIOROCK "ekosystém" spracovania odpadových vôd: žiadne nákladné veľké mechanické aerátory, bez potreby údržby, opráv, výmeny dielov.
 3. Minimálna tvorba a potreba vyvážania kalu
  Väčšina (tradičných) domových čistiarní odpadových vôd vyžaduje vývoz kalu 3-4 krát ročne. Na rozdiel od aktívnych kompresorových ČOV systému BIOROCK stačí odkalenie 1 až 2x za dva roky.
 4. Vysoká úspora nákladov na prevádzku
  Vysoká úspora nákladov na údržbu a elektrickú energiu oproti bežným čistiarňam.
 5. Ticho
  Žiadne bzučanie dúchadla, žiadne bublanie vody 24 hodín každý deň; môžete existovať bez hluku a spať v tichu.
 6. Bez zápachu
  Prirodzené vetranie komínovým efektom vylučuje akékoľvek pachy z ČOV v okolí.
 7. Bezpečná, čistá a biologicky stabilná voda 
  Žiadne riziko patogénov, žiadne nebezpečie infekcií súvisiacich s vyčistenou vodou.
 8. Udržateľnosť
  Riešenie BIOROCK má veľmi nízku uhlíkovú stopu CO2.
 9. Vylúčenie chemického nebezpečenstva
  Žiadne chemikálie z odpadovej vody vo Vašej záhrade.
 10. Najkompaktnejšia inštalácia
  Úspora plochy pre inštaláciu, úspora výkopov, zásypov, dopravy a stavebnej činnosti