Čo obnáša proces odmasťovania ?

BIOROCK odpoveď:

Rovnako ako u všetkých odvodňovacích systémov, v závislosti na systéme samotnom (svah, vzdialenosti atď), tuky pochádzajúce predovšetkým z varenia a prania majú tendenciu usadiť sa a stvrdnúť v potrubí medzi domom a septikom, keď ČOV nie je v prevádzke určité obdobie. Váš technik Vám odporučí, aby ste na vhodnom mieste umiestnili kontrolný a čistiaci kus, kde sa v prípade upchatia bude dať údržba vykonať ľahko .

Pre septik: keď bol systém  vypnutý, je to len otázka opláchnutia predfiltra čistou vodou (to je kefa umiestnená na výstupe septiku), aby sa zabránilo nahromadeniu látok z kalu počas a upchatia filtra. V prípade, ak je nainštalovaný aj lapač tukov, je potrebné vyprázdniť ho pred každým vypnutím. Tieto opatrenia sa vzťahujú na celý náš sortiment pri dlhšej odstávke.

BIOROCK čiastiaca jednotka tým nie je ovplyvnená, pretože tam natekájú iba predčistené odpadové vody, ktoré sú zbavené mastnoty. Je to len otázka prevedenia vizuálnej kontroly každý rok v súlade s našou užívateľskou príručkou. Pri naštartovaní ČOV po 6- a viacmesiacoch nečinnosti odporúčame nechať čistú vodu prúdiť, kým voda natečie priamo do BIOROCK jednotky samotnej; to umožní správny prietok a znovu navlhčí BIOROCK médium. Nie je potrebné pridávať žiadne ďalšie látky. 

Odporúčame, aby ste zverili ročnú údržbu Vašej čistiarne profesionálom. Ak váš dodávateľ nie je schopný ponúknuť zmluvu o údržbe, môžeme vás skontaktovať s odbornou firmou, ktorú si môžete vyžiadať na kontaktnej stránke nášho webu.

 

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba