CE testy

Časť 1: Prefabrikované nádrže (septiky)

Quality productBIOROCK primárne nádrže sú testované na účinnosť v PIA v Aachene v Nemecku. Hydraulická účinnosť je 99,86%.

 

Časť 3: Kompaktné BIOROCK systémy

(Primárne nádrže + bioreaktory) sú testované na biologickú účinnosť v PIA v Aachene v Nemecku a Certipro v Belgicku.

Účinnosť čistenia
BSK5: 98.7 % (4 mg/l)
CHSK: 96.3 % (26 mg/l)
NL: 99.3 % (3 mg/l)

Časť 6: Prefabrikované čistiace jednotky pre odpadové vody

Tieto ECOROCK čistiace jednotky (reaktory) možno inštalovať aj za existujúce funkčné žumpy a septiky (primárne) nádrže (i rekonštruované).

BIOROCK je certifikovaný v rôznych krajinách

Nový Zéland / Austrália

ECOROCK jednotky prešli testovaním priamo v prevádzke na mieste národného programu testovania (OSET NTP). Ústav testoval na mieste čistiarne odpadových vôd na svojom skúšobnom zariadení (TestFac) umiestnenom v Rotorua City.

BIOROCK je certifikovaný na kvalitu odtokovej vody podľa AS/NZS 1547: 2012.

Európa

ECOROCK jednotky sú testované v PIA v Aachene v Nemecku (číslo vyjadrenia 1739) a v Certipro v Mol v Belgicku pre "malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO". Jednotky prešli testami tesnosti, nepriepustnosti a statickej odolnosti (crush testovanie a pit test).

Schválenia v Nemecku

BIOROCK má 4 schválenia (DIBt Zulassungen) pre Nemecko.
ECOROCK jednotky sú schválené ako kompletný systém (primárna nádrž + bioreaktor) ako aj doplnok existujúcej primárnej nádrže o bioreaktor.(Len bioreaktor).