Môžeme použiť aj iné primárne nádrže ako BIOROCK?

BIOROCK odpoveď:

V reakcii na Vašu otázku týkajúcu sa používania BIOROCK čistiarní s "nie BIOROCK" predradenou primárnou nádržou, odpovedáme, že je to technicky možné, ale podlieha to našej kontrole s ohľadom na vylúčenie prípadných problémov.

Prehlasujeme, že BIOROCK čistiarne môžu byť použité spolu s akoukoľvek primárnou nádržou, ktorá vyhovuje miestnym normám, ktorá je funkčná a účinná, správne dimenzovanej veľkosti vybavenej predfiltrom, alebo umožňujúcej dodatočnú inštaláciu výtokového filtra.

Účinnosť čistenia nie je ovplyvnená, podmienky záruky s ohľadom na čistiareň zostávajú bezo zmeny a pokyny na inštaláciu a údržbu sú rovnaké. Špecifické inštrukcie od výrobcu primárnej nádrže je však potrebné vziať do úvahy.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba