Ako často je potrebné vymieňať BIOROCK médiá?

BIOROCK odpoveď:

Výmennú frekvenciu vreciek s BIOROCK médiaimi v bioreaktore čistiarne nájdete v užívateľskej príručke; ich priemerná životnosť je 10 rokov.

Táto doba je len orientačná a je určená na zvýšenie povedomia užívateľov o nutnej údržbe ich BIOROCK systému.

Máme čistiarne prevádzkované už viac ako 20 rokov v severnej a strednej Európe, a stále pracujú veľmi dobre s originálnymi médiami. V dôsledku účinného monitorovania čistiarní vieme, že životnosť BIOROCK médií je minimálne 10 rokov, no niekedy i 20 rokov a viac.

Médium na minerálnej báze je inertný materiál, nie je ovplyvňovaný dlhodobým používaním a zachováva si svoje pôvodné vlastnosti, ak je systém riadne prevádzkovaný.

V odporúčaniach pre údržbu tvrdíme, že tak dlho, dokiaľ nedochádza k ich dlhodobému abnormálnemu znečisteniu. Ak sa to deje, odporúčame v intervaloch cca 5 rokov vystriekať a vyčistiť vrecia s médiami tlakovou vodou a po 10 rokoch ich premiestnenie v biorektore, prípadne výmenu za nové.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba