Vzdalenosť pre inštaláciu?

BIOROCK odpoveď:

Inštalácia zariadenia musí rešpektovať minimálnu vzdialenosť 3 m od hranice pozemku v priestore bez stromov a vegetácie s výrazným koreňovým systémom.

Primárna nádrž by mala byť inštalovaná čo najbližšie (menej ako 10 metrov) od úrovne prítoku surovej odpadovej vody, odtokového bodu, aby sa zabránilo zaneseniu prívodnej kanalizácie tukmi. Ak je septik inštalovaný viac ako 10 metrov od úrovne domu, mala by byť kanalizácia doplnená o lapač tukov pred vtokom do čistiarne.

Primárna nádrž, ktorá je utesnená, môže byť inštalovaná po línii do 35 m od akéhokoľvek miesta nátoku. 

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba