Výhody

Revolučná technológia

 • Bez nárokov na elektrickú energiu
 • Žiadne pohyblivé diely
 • 24 hodinová nepretržitá prevádzka
 • 100 % funkčnosť v prípade bez prítoku splaškov

Jedinečný komfort

 • Bezhlučná prevádzka
 • Minimálne prevádzkové náklady
 • Vynikajúce parametre účinnosti čistenia
 • Primárna nádrž s dlhou dobou akumulácie

Udržateľnosť

 • Dlhá životnosť BIOROCK médií
 • Nízka uhlíková stopa
 • Absolútne minimálne nároky na údržbu
 • Dlhý interval potreby odkaľovania

Naše domové bezenergetické čistiarne odpadových vôd

BIOROCK ponúka ucelený rad kompaktných neelektrických domových čistiarní odpadových vôd, o kapacite pre 6, 8, 10, 15 a 30 obyvateľov (EO - ekvivalentných osôb). Ak sú inštalované paralelne, môže byť ich kapacita znásobená pre 60, 90, 120 osôb (EO) a tak ďalej. BIOROCK bezenergetické čistiarne odpadových vôd sú ideálnym riešením pre individuálne domové čistenie odpadových vôd, ale aj pre malé a stredné objekty (firmy, administratívne budovy,chaty, chalupy, rekreačné budovy a podobne).

BIOROCK poskytuje revolučné, efektívne a kompaktné riešenie čistenia odpadových vôd. Technologicky prepracované systémy účinne pracujú bez akýchkoľvek dúchadiel, kompresorov, či vzduchových difúzorov. Nepotrebujú žiadnu elektrinu v procese čistenia, čo vedie k minimálnym nárokom na údržbu a nákladom na opravy, k najnižším možným prevádzkovým nákladom a k najdlhším možným kontrolným intervalom.Tieto jedinečné výhody vedú k významným úsporám nákladov pre užívateľov v porovnaní s konvenčnými čistiarňami odpadových vôd, k spoľahlivosti systému, vylúčeniu prípadných porúch, teda k vylúčeniu potreby drahých náhradných dielov, častej údržby a odborného servisu.

Úsporné nakladanie s odpadovými vodami - to je naše riešenie

Nie všetky biologické čistiarne odpadových vôd sú účinné a technologicky porovnateľné. Užívateľské pohodlie, počet nevyhnutných prevádzkových úkonov a prevádzkové náklady sú najdôležitejšie faktory pri nákupe čističky odpadových vôd. Štandardné, elektrické, kompresorové čistiarne odpadových vôd vyžadujú náročnú starostlivosť a vysoké prevádzkové náklady po celú dobu ich využívania. Tým, že technológia BIOROCK vylučuje náročnosť prevádzky, potrebu elektrickej energie, náhradných dielov a kombinuje to s užívateľským pohodlím, je investíciou do Vašej budúcnosti.

Stiahnite si naše brožúry

Pozrite si náš sortiment výrobkov

Referencie a realizované prípady

 BIOROCK installation at an old millHidden domestic BIOROCK InstallationUž 25 rokov sme na trhu čistenia odpadových vôd, sme hrdí na našu schopnosť dodávať našim zákazníkom najhospodárnejšie, najúčinnejšie, technologicky udržateľné a účinné riešenia čistenia odpadových vôd.

Kliknite na obrázok pre získanie prehľadu o niektorých inštaláciách čistiarní BIOROCK po celom svete.

 

Významné úspory vďaka veľmi nízkym nárokom na údržbu a prevádzkovým nákladom

Žiadne náklady na energiu pre chod čistiaceho procesu:
Úspora nákladov za rok od 90 € do 150 €
Dlhé intervaly potreby vyprázdňovania primárnej nádrže:
len raz za 3-4 roky. Úspora nákladov za rok: 300 € (*)
Minimálna údržba a náklady na opravy. ČOV nie sú náchylné k zlyhaniu. Žiadne poruchy,
teda nie sú potrebné drahé náhradné diely
(*) V porovnaní s bežnými čistiarňami odpadových vôd

 

Choď na BIOROCK!

Na minimálnu údržbu, na bezenergetickú čistiareň odpadových vôd.

Inštalácia pre všetky typy terénnych podmienok a pre rôzne druhy aplikácií.

Vhodné do všetkých pôdnych podmienok i pre prípady vysokých úrovní podzemných vôd.

So schopnosťou zvládnuť prerušované (sezónne) nátoky, zaťaženie rôznej intenzity a to aj počas dlhých období neprítomnosti.

So schopnosťou spracovať tiež nízke úrovne zaťaženia, bez ohrozenia kvality vyčistenej vody.

Bezenergetické riešenia: Naše zariadenie môžu byť pridané (doplnené) k existujúcemu septiku.

Najlepšie výsledky testov účinnosti čistenia

BIOROCK čistí splaškové vody s úžasnou účinnosťou výsledkov čistenia. Dlhodobými skúškami a prevádzkou čistiarní BIOROCK sú vo všetkých prípadoch dosahované konečné výsledky s redukciou 99% škodlivín počas skúšobného obdobia EN 12566-3. To je niekoľkonásobne vyššia účinnosť, ako u svetovo najlepších a najúčinnejších štandardných elektrických kompresorových čistiarní odpadových vôd, dodávaných za rovnakú, alebo porovnateľnú cenu. BIOROCK je možné použiť i všade tam, kde je požadovaná nadnormatívna čistota výstupnej vody, pričom žiadne ďalšie dočistenie nie je nevyhnutné.

Viac informácií: Čítajte Traditional VS BIOROCK

Unikátne prednosti

 • Úplne bez zápachu a bez hluku
 • Vynikajúca účinnosť a čistota vody na výstupe
 • Návrhy a konzultácie zadarmo
 • Návrhy riešení a inštalácia vyškolenými a certifikovanými odborníkmi spoločnosti BIOROCK

Médiá: 10 rokov
Nádrže: 25 rokov

Vyžiadajte si naše podmienky

O BIOROCK médiách

BIOROCK používa materiál s veľkým povrchom, ktorý umožňuje kolonizáciu potrebných baktérií, čo je proces, ktorý je nevyhnutný pre účinnú funkciu domových čistiarní odpadových vôd.

BIOROCK médiá sú vysoko odolné voči degradácii a zostávajú extrémne stabilné v dlhodobom horizonte - dokazujú to naše 25 - ročné skúsenosti v odbore.

 • Veľmi stabilný anorganický materiál - nerozloží sa ani za dlhý čas, na rozdiel od "organických" médií.
 • Vyžaduje minimálnu údržbu - škrabanie a skarifikácia nie je nutná, na rozdiel od organických médií.
 • Štruktúra a zloženie zaisťuje neprekonateľnú a jedinečnú povrchovú úpravu s vynikajúcimi výsledkami pre čistenie.
 • Ekologický materiál, miestnej produkcie a 100% recyklovateľný.

BIOROCK ponúka oveľa účinnejšiu a ekologickú techniku ​​čistenia odpadových vôd v porovnaní s tradičnými technikami, ktoré sú veľmi náročné na údržbu a na energie.

Nezávislé posudzovateľské organizácie nedávno zaradili BIOROCK médiá ako najefektívnejšie médiá vo svojej kategórii