Naši partneri

Spoločnosť BIOROCK vytvorila rad strategických partnerstiev v posledných dvoch desaťročiach, pre zvýšenie ponuky svojich produktov na celom svete.

Výrobca produktov:

Miestni afflilateri / partneri / distribútori

Nižšie sú uvedení niektorí dôležití miestni zástupcovia BIOROCK.

Všeobecné informácie o čistení odpadových vôd