Môže byť do čistiarne zvedená aj dažďová voda?

BIOROCK odpoveď:

Zvedenie dažďovej vody do čistiarne je zakázané a dôrazne vylučujeme zvedenie odkvapov a dažďových zvodov do systému čistenia BIOROCK. Mohlo by to viesť k nesúladu a určite by to spôsobovalo nefunkčnosť čistiarne.

Na jednej strane, množstvo pritekajúcej dažďovej vody nemožno kontrolovať a na druhej strane, dažďová voda je znečistená prachom a rôznymi typmi tuhých častíc, ktoré vo veľkých množstvách majú tendenciu, v porovnaní so splaškovou vodou, narušiť rovnováhu biologického procesu. 

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba