Existuje možnosť tlakového odvodu vyčistenej vody z čističky pomocou solárne napájaného čerpadla?

BIOROCK odpoveď:

BIOROCK vykonal výskum prevádzkovania odvodu vyčistenej vody čerpadlom (ak je to potrebné), napájaným pomocou solárnej energie.

Výsledky tohto výskumu preukázali, že náklady a spoľahlivosť tejto možnosti neboli vhodné a preto sme túto možnosť vylúčili.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba