Je vhodné pri aktivácii systému použiť bakteriálny aktivátor?

BIOROCK odpoveď:

Systém čistiarne splaškových odpadových vôd BIOROCK je zložený z primárnej nádrže a biologického reaktora čistiarne s filtráciou. Baktérie rastú a množia sa pomaly a prirodzene v primárnej nádrži za neprítomnosti kyslíka (anaeróbne). Pridanie aktivačných produktov nie je potrebné. Na konci prvej fázy čistenia sa produkcia kalu výrazne zníži. Pri čistení v bioreaktore dochádza k aeróbnemu čisteniu s filtráciou, ktoré funguje dokonale prirodzenou cestou s pôvodnými baktáriami narastenými na BIOROCK médiách. Žiadny produkt v akejkoľvek forme iného biologického aktivátora nemá byť do čistiarne pridávaný.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba