Naše hodnoty sú:

  1. Plné odhodlanie
    BIOROCK sa zaväzuje vytvárať krátkodobé a dlhodobé hodnoty pre všetkých našich partnerov a zákazníkov. Zameriavame sa na poskytovanie inovatívnych a jedinečných vodohospodárskych riešení šitých na mieru požiadavkám našich klientov po celom svete.
  2. Profesionálna spolupráca
    Robíme všetko pre rozšírenie tímov našich zákazníkov. Dôvera a transparentnosť sú zásady obsiahnuté v spôsobe, akým pracujeme. Dodržiavame prísne právne, profesionálne a etické normy, čo zaisťuje najvyššiu úroveň profesionálnej integrity vo všetkom, čo robíme.
  3. Nepretržité úsile o dokonalosť
    Ako špecialista pre odpadové vody a inovátor, BIOROCK masívne investuje do výskumu a vývoja, aby držal krok s vývojom pred ostatnými. Naším cieľom je neustále objavovať seba, predefinovať naše produkty a služby s cieľom udržania našej pozície lídra v spôsobe neelektrického, bezenergetického čistenia splaškových odpadových vôd.