Spoločnosť

Spoločnosť bola založená v roku 1988, BIOROCK je spoločnosť celosvetovo známa pre svoje odborné znalosti v oblasti čistenia domových odpadových vôd. Má globálnu víziu podnikania - od vývoja svojich produktov až po permanentné rozširovanie svojej medzinárodnej predajnej siete.

Počas posledných 25 rokov, BIOROCK realizovala tisíce úspešných projektov a inštalácií po celom svete.

Rad certifikovaných riešení pre možno použiť nielen na čistenie odpadových vôd z individuálneho bývania, ale aj pre skupiny domov, reštaurácie, hotely, kempy, inštitúcie (školy, haly, a pod.), obchodné kancelárie a priestory, bytové domy a podobne.

Náš tím

Tím BIOROCK expertov sa skladá z odborníkov zanietených pre svoju prácu, problémy životného prostredia a ochranu vôd.

Energia našich výskumníkov zabezpečuje vývoj nových koncepcií čistenia, testovanie v konkrétnom prostredí v spolupráci s národnými výskumnými centrami jednotlivých krajín vo svete.

Naše oddelenie výskumu a vývoja je vybavené najlepšími a najaktuálnejšími softvérovými programami dizajnu a je schopné navrhnúť najlepšie nádrže, materiálovo, staticky a konštrukčne odolné erózii a tlaku zeminy, vody, v ideálnej geometrii, a hrúbke steny.