Aká vzdialenosť je potrebná medzi primárnou nádržou a bioreaktorom čistiarne?

BIOROCK odpoveď:

Medzi primárnou nádržou a bioreaktorom čistiarne odporúčame vzdialenosť min. 1 meter podľa našich inštrukcií, aby bol ponechaný dostatočný pracovný priestor pre inštaláciu pripojenia. Minimálne 30 cm vzdialenosť by však mala byť dodržaná.

Maximálna vzdialenosť je neurčená, ak je dostatočný spád pre gravitačný nátok.

Je možné použiť i nútené čerpanie, avšak len po dohode v ojedinelých komplikovaných prípadoch inštalácie.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba