Čo robiť, ak moja čistiareň nebola používaná po dobu jedného roka a viac?

BIOROCK odpoveď:

Ak Vaša čistiareň nebola dlhodobo zaťažovaná a využívaná k čisteniu splaškových vôd, nebude nutné vyprázdniť primárnu nádrž; bude potrebné len mechanicky odstrániť zrazené tuky.

Ak totiž čistiareň nie je dlhodobo zaťažovaná, tuky stuhnú, čo môže viesť k upchatiu primárnej nádrže a vtokového alebo odtokového potrubia.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba