ECOROCK-5000
ECOROCK-5000 Malá čistiareň odpadových vôd pre 30 osôb (30 EO)

ECOROCK-5000 je kompaktná čistiareň odpadových vôd pre 30 osôb (EO) (*).

Väčšie kapacity: BIOROCK MULTIROCK systémy

Ak sú ECOROCK-5000 inštalované paralelne, môže byť ich kapacita znásobená na 60, 90, 120, 150 (EO), a tak ďalej.

Čistiarne ECOROCK-5000 možno inštalovať paralelne po primárnej nádrži. Za primárnou nádržou sú inštalované "Flow Control Chamber" (FCC) a Splitter-Box System (SB). FCC sa chová ako zberná vyrovnávacia nádrž a zaručuje rovnaký prietok ku každej z BIOROCK čistiarní. Viac SB je potrebných, ak je nutné rozdeliť tok na viac než 3 čistiarne nainštalované paralelne.

Dve etapy čistenia odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd ECOROCK-5000 je ideálna pre 1-30 osôb pre domáce a komerčné použitie.

BIOROCK systém funguje v dvoch etapách čistenia odpadových vôd. Surová odpadová voda najprv vstupuje do primárnej nádrže, kde prebieha predbežná separácia a počiatočný rozklad organických látok. Kal potom prechádza odpadovým filtrom pred vypustením do BIOROCK bioreaktora, ktorý zabezpečuje aeróbny čistiaci a filtračný process.

Bioreaktorom ECOROCK-5000 možno doplniť i existujúci funkčný, správne dimenzovaný klasický septik. V takom prípade nie je potrebná originálna predradená primárna nádrž BIOROCK.

(*) V závislosti na požiadavkách na kvalitu odpadových vôd je v niektorých prípadoch možné napojiť viac než oficiálne množstvo osôb (EO) na jednu jednotku.

Biologická funkcia

V druhej fáze procesu čistenia prechádza predčistená voda vrstvami BIOROCK média. BIOROCK médiá sú na úvod infikované enzýmami, aby sa dosiahlo rýchleho spustenia a sfunkčnenia čistiarne a aby sa stimuloval rast správneho typu baktérií; Tieto baktérie osídľujú média v obrovských počtoch a rýchlo spracúvajú organický odpad. Filozofia procesu čistenia bola vyvinutá na kombinácii aerobného / anoxického biologickému rozkladu a filtráciou. Výhodou sú minimálne nároky na údržbu a schopnosť zvládnuť prerušované (sezónne) zaťaženie. (Napr. rekreačné domy, chaty, chalupy, kempy, atď)

Revolučná technológia

BIOROCK sú balené čistiarne odpadových vôd, poskytujúce konzistentné vysoko kvalitné čistenie odpadovej vody, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky. Bežné kompresorové biologické čistiarenské techniky vyžadujú elektrinu, alebo pohybujúce sa časti. BIOROCK tieto vylučuje. V dôsledku toho údržba a prevádzkové náklady sú mimoriadne nízke a spoľahlivosť najvyššia. Jednotky sú vstavané do trvalých HDPE nádrží, ľahkých s nízkym profilom, s prístupovými poklopmi. Čistiarne sú dodávané ako kompletný balík pre ľahkú inštaláciu. Tieto BIOROCK čistiarne využívajú jedinečnú pevnú technológiu bio-filmu so špecifickými funkciami, aby bolo dosiahnuté bezzápachové čistenie odpadovej vody, vhodnej pre zavlažovanie alebo opätovné použitie v šedej zóne vodného systému. Vzhľadom k vysokej kvalite vyčistenej vody môže byť táto vypúšťaná do citlivých vodných tokov.

ECOROCK-5000

Kapacta
Kapacita EO 30 osôb
Kapacita 5000 litrov
Rozmery
Dĺžka 3500 mm
šírka 1150 mm
Výška 2175 mm
Hmotnosť 680 kg
Objem 5000 litrov

K stiahnutiu

Chcete sa dozvedieť viac?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Alebo použite Skype!

Kliknite tu na Skype Jörg (Telefón a Skype sú dostupné iba v pracovných hodinách)

všetky polia sú povinné