MONOBLOCK-2
Kompaktná domová čistiareň odpadových vôd

MONOBLOCK, nová generácia neelektrických čistiarní odpadových vôd

Táto nová generácia revolučných produktov je pokračovaním permanentne prebiehajúceho výskumu v oblasti čistenia odpadových vôd z domácností. Táto technologická výzva, ktorá bola vždy hnacou silou rastu našej spoločnosti, je srdcovou záležitosťou nášho poslania: prinášať najlepšie riešenia čistenia odpadových vôd na trh, na ktorý ponúkame najkvalitnejšie služby a produkty pre našich zákazníkov po celom svete.

Nový rad čistiarní odpadových vôd je k dispozícii v produktovom rade od 4 do 20 osôb. Najnovšou značkou BIOROCK je "All-In-One" MONOBLOCK systém, ktorý ponúka primárnu nádrž a BIOROCK čistiareň v jedinej, extrémne kompaktnej nádrži.

Táto technologická inovácia je k dispozícii v dvoch verziách: Systém MONOBLOCK-2, ktorý je vybavený 2000 litrovou primárnou nádržou (pre základné ošetrenie) a MONOBLOCK-3, ktorý je vybavený 3000 litrovou primárnou nádržou. Tieto dve konfigurácie produktu ponúkame preto, aby bolo možné rozšíriť oblasť použitia a navrhnúť výrobok presne dimenzovaný, reagujúci na každý projekt a na každú ekologickú záťaž, ktoré majú byť riešené.

Monoblok System najlepšie reprezentuje nováciu BIOROCK na svetovom trhu.

Nový MONOBLOCK systém, koncentruje technologické výhody pre ekonomické a mimoriadne spoľahlivé riešenie

  • Neelektrický
  • Veľmi kompaktný
  • Ľahko inštalovateľný
  • Úsporný a spoľahlivý

V súlade s filozofiou značky BIOROCK v existujúcom rozsahu, systém MONOBLOCK funguje bez potreby elektriny, vyhýba sa rizikám možného zlyhania a zabezpečuje minimálne náklady na prevádzku a údržbu.

Nová generácia BIOROCK čistiarní odpadových vôd je umiestnená ako jedna z najkompaktnejších na trhu s primárnou nádržou a čistiarňou (bioreaktorom) je kombinovaná do jedinej kompaktnej nádrže - celku. To znamená, že plocha potrebná pre inštaláciu je iba 6 m2.

Monoblok riešenia sú veľmi ľahké a  úplne pripravené na inštaláciu, čo zaručuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Inštalácia a spustenie zvyčajne netrvá viac ako jeden deň.

Obstarávacie náklady na toto kompaktné riešenie je zvlášť konkurencieschopné. Pracuje veľmi spoľahlivo bez potreby elektriny a bez mechanických častí, ktoré sú synonymom náročnej údržby. Monoblok systém zaručuje užívateľovi podstatné úspory z hľadiska spotreby energie a údržby systému.

Čistiarne odpadových vôd vhodné pre všetky typy domov a obydlí

Monoblok riešenia sú bezpečné a spoľahlivé i v čase dlhodobého nepoužívania, sú teda vhodné ako pre trvalé, tak aj pre sezónne bývanie. Okrem toho, montáž tohoto systému je vhodná bez ohľadu na typ pôdy, s vysokou hladinou spodnej vody, alebo bez nej.

Mimoriadna účinnosť čistenia

Kvalita vyčistenej vody z čistiarne - monobloku je excelentná a vysoko prekračuje svojou kvalitou požiadavky stanovené európskymi i svetovými normami.

BIOROCK Mediá

Médiá našej tretej generácie sú založené na technológii BIOROCK, disponujú neprekonateľnou stabilitou a výnimočnými štrukturálnymi charakteristikami: sú minerálneho pôvodu, stabilné a nerozkladajú sa ani v priebehu dlhého časového obdobia. Záruka 10 rokov, výmena najskôr za 10 rokov.

Primárne nádrže a ich optimálne objemy

Obe verzie kompaktných riešení (model s 2000 litrovou alebo 3000 litrovou primárnou nádržou) umožňujú presne reagovať na špecifické požiadavky každej požadovanej aplikácie.

Verzia s vysokou úrovňou odtoku z čistiarne

Pokiaľ vyčistená voda má byť vypúšťaná na vysokej úrovni odtoku z čistiarne, systém je konštruovaný tak, aby malé tlakové čerpadlo integrované v čerpacej komore vyčistenú vodu tlakovo odviedlo na miesto určenia.

BIOROCK dodáva kvalitné čerpadlo na vypúšťanie v režime vysokého výtoku z čistiarne v jednodielnom systéme, čo zjednodušuje montáž systému priamo na mieste a šetrí značné množstvo času pri montáži.

Uvedené hmotnosti a rozmery sú iba orientačné. Pre dopravu, manipuláciu a zdvíhanie je potrebné rešpektovať naše technické pokyny. BIOROCK systémy musia byť uvedené do prevádzky, používané a prevádzkované podľa našich inštalačných a užívateľských pokynov. Všetky nádrže BIOROCK sú vyrobené z polyetylénu vysokej kvality(HDPE).

MONOBLOCK-2

Kapacta
Kapacita EO 4-6 osôb
Kapacita 2000 litrov
Rozmery
Dĺžka 2790 mm
šírka 1200 mm
Výška 2000 mm
Hmotnosť 369-384 kg
Objem 2000 litrov

K stiahnutiu