ECOROCK 1000
ECOROCK 1000

ECOROCK-1000 je kompaktná čistiareň odpadových vôd pre až 6 osôb (EO) (*).

Dve etapy čistenia odpadových vôd

ECOROCK-1000 je malá čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje čistenie pre 4 osoby - až do 6 osôb. ECOROCK-1000 system funguje v dvoch etapách čistenia odpadových vôd. Surová odpadová voda najprv vstupuje do primárnej nádrže, kde je zabezpečená predbežná separácia a počiatočný rozklad organických látok. Odpadová voda potom prechádza odpadovým filtrom pred vstupom do ECOROCK bioreaktora, ktorý zabezpečuje aeróbne čistenie a filtračný proces.

Ak je to možné, ECOROCK-1000 možno inštalovať i za existujúci vyhovujúci funkčný tradičný septik.

(*) V závislosti na požiadavkách na kvalitu odpadových vôd je v niektorých prípadoch možné dimenzovať viac než oficiálne stanovené množstvo osôb (EO) na jednu jednotku.

Biologické čistenie

V druhej fáze procesu čistenie prebieha prietokom vody vrstvami ECOROCK médií. ECOROCK médiá predpripravené s enzýmami, aby sa dosiahlo rýchleho spustenia a stimulovania rastu správneho typu baktérií. Tieto baktérie osídľujú médiá v obrovských počtoch a rýchlo likvidujú organický odpad. Filozofia čistenia bola vyvinutá pre kombináciu aeróbneho / anoxického biologického rozkladu s filtráciou. Výhodou systému sú minimálne nároky na údržbu a schopnosť zvládnuť prerušované (sezónne) zaťaženie. (Napr. rekreačné domy, chaty, chalupy, ubytovne, kempy, atď)

Revolučná technológia

ECOROCK sú balené čistiarne odpadových vôd, poskytujúce konzistentné vysoko kvalitné čistenie odpadovej vody, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky. Bežné kompresorové biologické čistiarenské techniky vyžadujú elektrinu alebo pohybujúce sa časti. BIOROCK tieto vylučuje. V dôsledku toho údržba a prevádzkové náklady sú mimoriadne nízke a spoľahlivosť najvyššia. Jednotky sú vstavané do trvalých HDPE nádrží ľahkých s nízkym profilom, s prístupovými poklopmi. Čistiarne sú dodávané ako kompletný balík pre ľahkú inštaláciu. Tieto BIOROCK čistiarne využívajú jedinečnú pevnú technológiu bio-filmu so špecifickými funkciami, aby bolo dosiahnuté bezzápachové čistenie odpadovej vody, vhodnej pre zavlažovanie alebo opätovné použitie v šedej zóne vodného systému. Vzhľadom k vysokej kvalite vyčistenej vody môže byť táto vypúšťaná do citlivých vodných tokov.

ECOROCK 1000

Kapacta
Kapacita EO 6 osôb
Kapacita 900 litrov
Rozmery
šírka 1102 mm
Výška 2000 mm
Hmotnosť 189 kg

K stiahnutiu