Splitterbox
Pre MULTIROCK modulárne inštalácie

BIOROCK navrhol odpadový systém distribúcie pre inštaláciu BIOROCK MULTIROCK Modular. Tieto zariadenia nemajú žiadne mechanické alebo elektrické časti, čím sa znižujú náklady na prevádzku a údržbu. MULTIROCK modulárne riešenie poskytuje pružnosť pre rozšírenie existujúceho BIOROCK systému postupnými krokmi, čím sa znižujú nároky na počiatočné investície a rozkladajú investičné náklady na dlhšie obdobie.

Výtokový distribučný systém je inštalovaný medzi primárnou nádržou a BIOROCK jednotkou a zabezpečuje rovnomerné rozdelenie odpadovej vody na jednotlivé bioreaktory. Skladá sa z dvoch častí:

  • Z Flow Control Chamber, ktorý riadi množstvo kvapaliny distribuovanej do BIOROCK reaktorov po prúde
  • Zo Splitterboxu, ktorý zaisťuje distribúciu výtoku.

Splitterbox

Rozdeľovač je druhý stupeň rozvodu vody. Má by byť inštalovaný priamo za Flow Control Chamber. Účinne rozdeľuje odpadové vody medzi jednotkami po prúde.

Rozdeľovač je určený pre 3 bioreaktory, pre viac reaktorov musí byť násobený a inštalovaný paralelne.

Chcete sa dozvedieť viac?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Alebo použite Skype!

Kliknite tu na Skype Jörg (Telefón a Skype sú dostupné iba v pracovných hodinách)

všetky polia sú povinné