Kontrolná šachta
Pre Multirock modulárne inštalácie

BIOROCK navrhol odpadový systém distribúcie pre BIOROCK MULTIROCK modulárne inštalácie. Tieto zariadenia nemajú žiadne mechanické alebo elektrické časti, čím sa znížia náklady na prevádzku a údržbu. MULTIROCK modulárne riešenie poskytuje pružnosť pre zvýšenie veľkosti existujúceho BIOROCK systému postupnými krokmi, čím sa znižujú počiatočné investície a rozkladajú investičné náklady v dlhšom období podľa potreby rozširovania.

Výtok distribučného systému je inštalovaný medzi primárnou nádržou a BIOROCK čistiarňami a jeho úlohou je zaistiť rovnomerné rozdelenie odpadovej vody medzi viaceré bioreaktory BIOROCK. Skladá sa z dvoch častí:

  • Z prietokovej rozdeľovacej šachty, ktorá sústreďuje množstvo kvapaliny, ktorá má byť distribuovaná do BIOROCK reaktorov po prúde
  • Zo Splitterboxu, ktorý zaisťuje rovnomernú distribúciu výtoku do bioreaktorov.
     

Flow Control šachta

Ovládacia prietoková komora je prvá fáza čistenia distribučného systému. Je osadená bezprostredne za primárnou nádržou a slúži ako vyrovnávacie zariadenie toku pri jeho prechode do  BIOROCK reaktorov. Pôsobí ako vyrovnávacia - zberná nádrž, ako zachytávač nárastu toku cez rozvádzač a zaručuje rovnaký prietok ku každému z BIOROCK reaktorov inštalovaných paralelne.

Flow regulačné komory sú neelektrické a sú vybavené plavákom, na princípe gravitáce.

Chcete sa dozvedieť viac?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Alebo použite Skype!

Kliknite tu na Skype Jörg (Telefón a Skype sú dostupné iba v pracovných hodinách)

všetky polia sú povinné