Inštalácia a uvedenie do prevádzky vášho systému ECOROCK, BIOROCK by mali byť vykonávané prostredníctvom v BIOROCK odobreného a schválenného spôsobu inštalácie. Váš inštalatér bude môcť ponúknuť zmluvu o údržbe. Záruka na BIOROCK je platná len v prípade, že nevyhnutná nutná údržba bola realizovaná v BIOROCK vyškoleným a schváleným inštalatérom.

Ak si neželáte uzatvoriť zmluvy o údržbe, uistite sa, či máte svoju čistiareň odpadových vôd kontrolovanú a udržiavanú v pravidelných intervaloch v zmysle prevádzkového poriadku, kompetentným pracovníkom (odborníkom).

10 Kľúčových výhod Vašej čistiarne odpadových vôd BIOROCK:

  1. Trvanlivosť a spoľahlivosť: 100% funkčnosť i po dlhodobej odstávke bez prítoku splaškov.
  2. Najnižšie prevádzkové náklady: Bez mechanických a elektrických komponentov.
  3. Dlhé intervaly odkaľovania: Primárna nádrž vyžaduje vyprázdnenie len raz za 2-4 roky.
  4. Kompaktné a ľahké: Výsledkom je, že inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla.
  5. Bezhlučná prevádzka. Úplne tichá.
  6. Bezenergetická prevádzka. Mimo prípadu, ak je potrebné malé čerpadlo pre odtok vyčistenej vody.
  7. Žiadne pohyblivé diely, žiadne náhradné diely.
  8. Nízka uhlíková stopa: Bez potreby elektrickej energie, emisie CO2 vzťahujúce sa na výrobu elektrickej energie nie sú prítomné.
  9. Vynikajúca kvalita vyčistenej vody: 2 stupne (Veľká primárna nádrž + bioreaktor).
  10. V dôsledku toho je BIOROCK odolná na vstupy mlieka, piva, tukov, tampónov, obrúskov a všetkých typov sanitárnych predmetov.
Vráťte sa do zoznamu videí Pozrite si toto video na Youtube Navštívte náš kanál na Youtube

Chcete sa dozvedieť viac?

Fabian Belin is our Project Manager and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Fabian by phone, just call +352-26-17 66 33 or use the form to send him a message.

Alebo použite Skype!

Kliknite tu na Skype Fabian (Telefón a Skype sú dostupné iba v pracovných hodinách)

všetky polia sú povinné