ECOROCK-3000
ECOROCK-3000 Malá čistiareň odpadových vôd pre 15 ekvivalentných osôb

ECOROCK-3000 je kompaktná čistiareň odpadových vôd pre (do) 15 osôb (EO) (*).

Dve fázy čistenia odpadových vôd.

ECOROCK- 3000 je malá čistiareň odpadových vôd určená pre (do) 15 osôb pre domové, ale aj komerčné využitie. Systém ECOROCK- 3000 pracuje v dvoch etapách biologického čistenia odpadových vôd. Surová odpadová voda najprv vstupuje do primárnej nádrže, ktorá zabezpečuje predbežnú separáciu a počiatočný rozklad organických látok. Odpadová voda potom prechádza cez filter hrubých nečistôt do bioreaktora samotnej čistiarne BIOROCK, ktorý zabezpečuje dokonalý aeróbny čistiaci proces.

Ak existuje na mieste tradičný, funkčný a vyhovujúci septik, je možné bioreaktor ECOROCK zabudovať za tento septik.

(*) V závislosti od požiadaviek na kvalitu odpadových vôd je v niektorých prípadoch možné čistiareň poddimenzovať a využiť pre viac ekvivalentných osôb, ako je oficiálne dimenzovaná.

Biologický proces

Tento proces v druhej fáze čistenia prebieha na BIOROCK médiách. BIOROCK médiá na štart sú vybavené enzýmami, aby sa dosiahlo rýchleho naštartovania a rastu potrebného typu bakteriálnej flóry. Tieto baktérie osídľujú média v obrovských počtoch a rýchlo spracovávajú organický odpad. Filozofia čistena bola vyvinutá a orientovaná na kombináciu aerobného / anoxického biologickému rozkladu a filtráciu. Technológia BIOROCK je charakteristická minimálnymi nárokmi na údržbu a schopnosťou zvládnuť prerušované (sezónne) zaťaženie. (Napr. rekreačné domy, kempy, atď.)

Revolučná technológia

Jednotky ECOROCK sú balené domáce čistiarne odpadových vôd, ktoré poskytujú konzistentné vysoko kvalitné čstenie odpadovej vody, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy. Biologické čistenie vyžaduje spravidla elektrinu, alebo pohybujúce sa časti. ECOROCK tieto nároky vylučuje. V dôsledku toho údržba a prevádzkové náklady sú mimoriadne nízke a spoľahlivosť najvyššia. Technológia je zostavená do kompaktných ľahkých HDPE nádrží s nízkym profilom s dobrým prístupom cez ľahké poklopy. Čistiarne sú dodávané ako kompletný balík pre ľahkú inštaláciu. Tieto čistiarne využívajú jedinečnú pevnú technológiu bio-filmu so špecifickými funkciami, aby bola dosiahnutá bezzápachovosť výstupnej vody, vhodnej pre zavlažovanie alebo opätovné využitie v šedej zóne vodného systému. Vzhľadom k vysokej kvalite vyčistenej odpadovej vody, môže byť vyčistená voda vypúšťaná do citlivých vodných tokov.

ECOROCK-3000

Kapacta
Kapacita EO 15 osôb
Kapacita 3000 litrov
Rozmery
Dĺžka 2150 mm
šírka 1150 mm
Výška 2175 mm
Hmotnosť 200 kg
Objem 3000 litrov
Záruka
Záruka 25 year
Médiá 10 year

K stiahnutiu

Chcete sa dozvedieť viac?

Jörg Reder is our Commercial Manager International and he will help you right away with all your technical and commercial inquiries.

You can get in contact with Jörg by phone, just call +352 26 65 00 26 35 or use the form to send him a message.

Alebo použite Skype!

Kliknite tu na Skype Jörg (Telefón a Skype sú dostupné iba v pracovných hodinách)

všetky polia sú povinné