BIOROCK MONOBLOCK systémy

Plug & Play riešenia čistenia domových odpadových vôd

Monoblok systémy sú určené pre vidiecke obydlia, stále obývané i sezónne obývané, ktoré nie sú pripojené k elektrckej sieti. Extrémne kompaktné čistiarne sú kompletne vopred zostavené a pripravené pre rýchlu inštaláciu. Monoblok čistiarne sú k dispozícii s 3000 litrovými alebo 2000 litrovými primárnymi nádržami a sú k dispozícii v pre gravitačný režim odtoku (nízky výtok), alebo s tlakovým elektrickým čerpaním (vysoký výtok).