Za účelom podpory udržateľného rozvoja, spoločnosť BIOROCK vyvinula čistiarne odpadových vôd, ktoré nepotrebujú k činnosti elektrinu alebo chemikálie. Realizácia tejto voľby zo strany spoločnosti BIOROCK je správnym rozhodnutím pre životné prostredie.

Voľba produktu, ktorý ponúka trvalé riešenie problému odpadového hospodárstva je kľúčovým faktorom v ochrane miestneho životného prostredia. Stavebný trh si stále viac uvedomuje potrebu ekologicky udržateľných riešení otázok, ako je čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadových vôd.  Existuje jasný posun smerom k zodpovednej a udržateľnej výrobe. BIOROCK systémy čistenia odpadových vôd sú uznávaným lídrom v tomto rýchlo sa meniacom trhu.

Tradičné riešenia versus BIOROCK

Elektricky ovládané rezidenčné čistiarne odpadových vôd spotrebovávajú energiu potrebnú k permanentnému prevzdušňovaniu znečistenej kvapaliny. Existuje mnoho obytných a komerčných techník čistenia odpadových vôd na trhu:

RBC alebo "Otáčanie biologických diskov" domové čistiarne odpadových vôd: Motor otáča disky ponorené do polovice výšky hladiny odpadových vôd. Aeróbne baktérie žijú na diskoch v kvapaline; k aeróbnej fáze čistiaceho procesu dochádza, pretože baktérie sú okysličované striedavo, keď je disk vynorený z kvapaliny.

SBR alebo "Sequenc Batch Reactor" domové čistiarne odpadových vôd s diskontinuálnym prietokom: Táto tradičná technológia zahŕňa dúchadlá alebo difúzory, ktoré "bublinami - perlátormi" vzduchu prevzdušňujú odpadovú vodu, ktorá má byť vyčistená. Niektoré domové čistiarne systému SBR majú médiá pridané do surovej kvapaliny vo vnútri "biozóny" v komore nádrže. Systém sa nazýva SAF a slúži ako perlivý filter.

Ďalšia technika je založená na čerpadlách, ktoré nastriekajú splaškové vody na "médium" povrch, ktorý je "kolonizovaný" baktériami vhodnými na úpravu vody. Surová tekutina je prevzdušňovaná, ak sa dostane na povrch média. Táto technológia vyžaduje elektrickú energiu pre aeróbnu fázu procesu čistenia odpadových vôd, pre chod čerpadiel.

Tieto elektrické techniky čistenia odpadových vôd sú veľmi náročné v prevádzke, vyžadujú značné prevádzkové náklady (náhradné diely) a vykazujú vysokú spotrebu energie.

Náš BIOROCK systém čistenia odpadových vôd využíva princíp "stekajúceho filtra". Tieto čistiarne využívajú rôzne typy filtračných médií. Médium je vždy nevyhnutné pre účinné čistenie domových odpadových vôd, pretože umožňuje potrebný rast baktérií a premenu znečisťujúcich látok. Niektorí výrobcovia sa spoliehajú na organické typy médií, ako sú kokosové vlákno alebo škrupiny. Tieto organické typy médií sú náročné na údržbu a častú výmenu, pretože sú biologicky odbúrateľné a preto sú devastované v priebehu času.

BIOROCK výsledky testov:

Stiahnite si BIOROCK výsledky testov

BIOROCK čistenie odpadových vôd

V spoločnosti BIOROCK sme vyvinuli špeciálne médiá - materiál pre našu rezidenčnú technológiu čistenia odpadových vôd. Naše médiá sú veľmi vysoko odolné voči degradácii a zostávajú extrémne stabilné po dlhú dobu. Nevyžadujú žiadnu, alebo len minimálnu údržbu a zaručujú jedinečné výsledky čistenia. Tieto médiá sú vyvinuté výhradne pre BIOROCK výlučne za účelom čistenia odpadových vôd.

Vyvíjame a neustále zlepšujeme naše médiá už 25 rokov.

BIOROCK zaručuje, že minimálne 98% materiálov použitých pri výrobe je recyklovateľných, takže montéri, inžinieri a prevádzkovatelia, či majitelia našich výrobkov si môžu byť istí ochranou životného prostredia po celú dobu životnosti BIOROCK produktov. BIOROCK médiá sú ekologické, miestnej produkcie a 100% recyklovateľné.

Naše skúsenosti v odbore a spokojnosť našich zahraničných partnerov,  ako aj miestnych certifikovaných kontraktorov, ale hlavne spokojnosť zákazníkov, užívateľov našich výrobkov potvrdzujú správnosť našej technologickej a obchodnej koncepcie. BIOROCK ponúka jedinečné, ekologické a ekonomické riešenia čistenia odpadových vôd v porovnaní s tradičnými technikami opísanými vyššie.